Kunnossapito- tai muutostyöilmoitus

Kunnossapito-tai muutostyöstä ilmoittaminen onnistuu helposti alla olevalla lomakkeella. Tutustu myös alempaa löytyvään ohjeistukseen.

Urakoitsija

LVI-urakoitsija

Sähköasentaja

8 + 6 =

Ohjeet kunnossapito- tai muutosilmoituksen tekemiseen

Kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen käsittely

 • Täytä lomake tarpeellisilta osin.
 • Palauta täytetty lomake ja mahdollisine liitteineen (mm. piirustukset) isännöitsijälle ennen korjaus- tai muutostyön aloittamista.
 • Isännöitsijä esittelee suunnitelman ja piirustukset hallitukselle.
 • Hallitus myöntää tarvittaessa osakkaalle valtakirjan taloyhtiön puolesta, jolla osakas hakee rakennuslupaa rakennusvirastolta.
 • Remontoinnin saa aloittaa vasta kun osakas on saanut hallitukselta luvan ja tarvittavat rakennusluvat on haettu rakennusvirastosta.
 • Taloyhtiöllä on oikeus valvoa muutostöitä.

Kunnossapito- ja muutostyön toteutus

 • Rakentamisessa on noudatettava ajankohdan hyvää rakennustapaa.
 • Vastuu remontista, kustannuksista ja sen laadusta on aina remontin suorittajalla ja huoneiston omistajalla.
 • Käytä ainoastaan ammattilaisia lvi-, sähkö- ja rakennustöissä. Tarkista että luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Sopimukset kannattaa tehdä aina kirjallisena.
 • Remontti olisi hyvä ajoittaa työviikolle (ma-pe klo 7.00-17.00).
 • Remontin teettäjä ja tekijä huolehtivat itse remontista syntyvästä jätteestä ja remontin yhteydessä likaantuneista taloyhtiön tiloista. Remonttijätettä ei saa viedä taloyhtiön roskakatokseen.
 • Taloyhtiön hissejä ei saa käyttää remonttitarvikkeiden kuljettamiseen ilman lupaa ja asianmukaista suojausta.
 • Remontin teettäjän on ilmoitettava taloyhtiön ilmoitustaululla huoneisto, jossa remonttia tehdään, kuka remonttia tekee ja kuinka kauan remontti kestää. Myös vesi- ja sähkökatkoksista tulee ilmoittaa ilmoitustaululla kahta (2) päivää aikaisemmin. Vesisulkujen sijainti tulee tarkistaa huoltoyhtiöltä.

Millaisesta remontista hakemus tulee täyttää

 • Uuden osakeyhtiölain mukaan ilmoitusvelvollisuus on laaja. Sen ulkopuolelle jäävät vain pienimuotoiset työt kuten maalaus ja tapetointityöt. Esimerkiksi lattiapinnoitteen vaihtaminen muovimatosta laminaattiin kuuluu jo ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
 • ”Työn kuvaus”- kohtaan kuvaile mitä materiaaleja asunnossa tällä hetkellä on ja millä materiaaleilla ne aiotaan korvata. Esim. Vaihdetaan olohuoneen muovimaton tilalle laminaatti.”
 • Isännöitsijältä saa lisätietoa epäselvissä tapauksissa.

Asbesti

 • Asbestia koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2016 alusta. Lain tarkoituksena on parantaa asukkaiden ja asbestin parissa työskentelevien turvallisuutta.
 • Asbestipitoisten rakennusmateriaalien käyttö kiellettiin vuoden 1994 alusta. Eli jokaisessa ennen vuotta 1994 valmistuneessa rakennuksessa saattaa olla asbestia.
 • Asbestia on käytetty mm. eristeissä, tasoitteissa, laasteissa, maaleissa, liimoissa, muovimatoissa, kaakeleissa sekä vinyylilaatoissa.
 • Ennen remonttia on tehtävä asbestikartoitus, jonka osakas teettää ja kustantaa.
 • Näytteen voi ottaa henkilö, jolla on riittävä pätevyys ja näyte toimitetaan asbesti-laboratorioon tutkittavaksi.
 • Yhtiö ei voi antaa työlle aloituslupaa ennen kartoituksen tuloksia. Jos asbestia löytyy, saat ohjeet jatkotoimenpiteisiin isännöitsijältäsi.
 • Tarkista aina ennen remonttia isännöitsijältäsi onko asbestikartoitus tarpeellinen, mikäli et ole varma!